Skutočný muž

0
(0)

true_manVcíťte sa na chvíľu do kože skutočného muža. Článok napísaný pre všetkých chlapcov a mužov, ktorí chcú zo seba dostať maximum. Rovnako bude zaujímať aj pre ženy, ktoré stretávajú buď chladných a arogantných chlapov alebo zženštilých  slabochov a už im to lezie na nervy. Ako sa prejavuje skutočný muž?

Vlastnosti skutočného muža

Jednou z mojich najlepších vlastností je sebadôvera. Idem si za svojim cieľom. Aj keď je celý svet proti mne, mňa to nezlomí. Idem nad svoje možnosti a posúvam si svoje limity. Mám strach, ale naučil som sa, ako ho poraziť. Osvojil som si vnútornú silu, ktorá mi umožní vyjadriť moje pravé ja.

Som rozhodný. Viem sa rýchlo a správne rozhodnúť. Viem prečo som sa tak rozhodol. Som pripravený prijať zodpovednosť, ktorá je spojená s veľkými výzvami.

Dávam vo svojom živote šancu veciam, ktoré chcem, a uzatváram sa pred tým, čo nechcem. Lásku rozdávam, nie len prijímam. Moja energia nemôže uviaznuť na úrovni žiadostivosti. Čakať na druhého, kým urobí prvý krok nie je môj štýl. Ja som ten, kto urobí prvý krok. Ja som ten kto iniciuje konverzáciu. Cítim povinnosť zdieľať svoju lásku s ostatnými.

Radšej sa pokúsim a zlyhám, ako by som mal ostať v nečinnosti. Často krát sa zmýlim a urobím chybu. V skutočnosti neexistuje istota, že dosiahnem svoj cieľ, a ja túto istotu ani nechcem. Ak by som hral na istotu, vytratila by sa moja vitalita. Moja cesta je plná prekážok. Tieto prekážky mi pomáhajú prebudiť v sebe najlepšie schopnosti.

Strach z niečoho je už sám o sebe dostatočný dôvod k činu. Keby som sa skryl pred strachom, odcudzil by som sa svojej podstate. Cítil by som sa slabý, v depresii a bezmocný. Bez ohľadu na to, ako veľmi by som sa snažil sám seba utešiť a dosiahnuť vnútorný pokoj, nedokázal by som sa zbaviť ťaživého pocitu vo vnútri. Iba ak sa postavím strachu, dosiahnem vnútorný pokoj.

Skutočný muž a vzťahy

Som oddaný svojim hodnotám a ideálom, nie nejakému človeku. To, že to tak je mi zaisťuje dôveru a rešpekt svojho okolia. Ak by som sa svojich zásad nedržal, tak by som stratil rešpekt k sebe samému a aj rešpekt ostatných. Ani vlastná manželka nemôže byť pre mňa na prvom mieste v živote. Môj život je oddaný niečomu významnejšiemu, ako je uspokojovanie potrieb niekoľkých ľudí.

Rád vyhľadávam spoločnosť ľudí, ktorí ma inšpirujú. Oslobodzujem sa od  ľudí, ktorí ma potláčajú. Neobviňujem ostatných za svoje problémy. Sám som zodpovedný za všetko, čo vpustím do svojho života. Ostatní sú zodpovední za svoje správanie, ale je na mne, či tolerujem také správanie alebo nie. Ostatných učím, ako majú so mnou zaobchádzať tak, ako im dovolím, aby sa ku mne správali.

Neodradzujem priateľov od cesty, ktorá jasne povedie k neúspechu. Viem, že je pre nich lepšie zažiť neúspech a poučiť sa. Neodopriem priateľovi výhodu skúsenosti z prehry. Môžem ponúknuť radu, ale sebadôveru a odvahu si musí každý vypestovať sám.

Pošlite článok každému, o kom si myslíte, že by sa mal správať viac ako chlap.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *