Rebríček hodnôt

5
(1)

rebricekĽudia dnes vedia obsluhovať počítače, riadiť lietadlá, manažovať veľké firmy, viesť druhých ľudí. Často však majú vo svojom vlastnom živote chaos. Nevedia sa efektívne rozhodovať. Ich myseľ je zaťažená množstvom nevyriešených záležitostí. Tento článok je venovaný niečomu, čo vám pomôže urobiť si v živote poriadok.

Každý z nás má niečo, čo je pre neho v živote najdôležitejšie. Pre niekoho je to vzťah s Bohom, pre iného rodina alebo zdravie. Sú aj ľudia, pre ktorých je najdôležitejší majetok a peniaze. Ak chcete žiť kvalitnejší život je dôležité ujasniť si poradie vecí, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. Ako vám môže rebríček hodnôt pomôcť?

Múdre rozhodnutia

Jasne stanovené priority v živote pomáhajú, aby ste sa rozhodovali a konali múdro. Či už ide o malé rozhodnutia alebo veľké. „Mám ísť pozerať televízor, alebo cvičiť?“ To záleží kde sa vo vašom rebríčku hodnôt nachádza pohodlie a kde zdravie. Pokiaľ je zdravie dôležitejšie, tak choďte cvičiť. Pokiaľ je vo vašom živote prednejšie pohodlie, tak nemusíte mať výčitky, že ležíte pred televízorom. Dôležité je žiť v súlade so svojimi hodnotami.

Dá sa to využiť aj pri väčších rozhodnutiach. Napríklad: „Zostať v tej práci alebo sa poobzerať po inej?“ Je to práca, ktorá je vynikajúco platená, ale pohlcuje veľa času, ktorý by sa dal venovať rodine. Záleží čo máte vo svojom rebríčku hodnôt vyššie. Ak je to rodina a nechcete mať výčitky, tak hľadajte niečo nové.

„Ísť do kina na ten film?“ „Ktorú školu si zvoliť?“ „Vziať si tú ženu alebo nie?“ „Prepustiť toho zamestnanca alebo si ho nechať?“ Rozhodovať sa podľa momentálnej situácie je veľmi nebezpečné, pretože situácia je každú chvíľu iná. Situácia sa mení, ale vaše základné hodnoty sú stále. Nech už máte v živote akúkoľvek dilemu, tak pevný rebríček hodnôt, o ktorý sa môžete oprieť, vám ukáže riešenie.

Ako si ho zostaviť

Urobiť si rebríček hodnôt nie je teoreticky vôbec ťažké. Potrebujete len pero a papier. Najdôležitejšie a zároveň najťažšie je byť k sebe poctivý. Je to zdĺhavý proces. Nevyhnete sa premýšľaniu, ktoré často bolí. Na začiatok si napíšte pod seba hodnoty, ktoré sú pre vás dôležité. Zatiaľ nepremýšľajte nad poradím, len píšte čo vám napadne.

Pre inšpiráciu napíšem nejaké hodnoty, z ktorým si môžete vybrať: šťastie, láska, vzťah s Bohom, vzťahy s ľuďmi, rodina, priatelia, partnerský vzťah, zdravie, múdrosť, poznanie, vzdelanie, bohatstvo, peniaze, finančná sloboda, sebarealizácia, luxus, spokojnosť, pohodlie, zábava, sebarozvoj, sláva, prestíž, uznanie

Keď ich máte napísané zoraďte ich podľa dôležitosti. Rozstrihajte papier tak, že na každom kúsku bude jedna hodnota a ukladajte ich dovtedy, dokiaľ nebudete vnútorne cítiť, že teraz je to poradie správne.

Všetky výčitky svedomia pochádzajú z toho, že nekonáme podľa svojich hodnôt. Keď jednáme v rozpore so základnými hodnotami, ktoré vyznávame, dostavia sa pocity beznádeje, strachu a úzkosti. Takým pocitom sa určite chcete vyhnúť a radšej ich nahradiť úžasným pocitom, ktorý budete mať, keď viete, že ste urobili to najlepšie rozhodnutie.

Máte už svoj rebríček hodnôt? Napíšte do komentára 5 vecí, ktoré sú pre vás najdôležitejšie…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *